Modelljärnvägsmagasinet

Modelljärnvägs-
magasinet
 

Sveriges tidskrift för modellrallare

Start Utgivning Ladda ned Medarbeta På webben Handlarlista Annonsera Om oss

Mer från Norrköping och Getå

Foto: Stefan Nilsson.


Längst fram i tåget vid perrongen vid spår 2 på Norrköpings C var förstås F 1200.


Tåget vid perrongen bestod följande vagnar från Järnvägsmuseet, sett från F 1200: A2 5043, Bo5b-L 3295, S1 3607, Ro3-L 3749, Ao3-LÅ 3945 samt DFo33-L 3918.


Vagn Ao3-LÅ är permanent abonnerad.


Ro3-L 3749 är en vacker restaurangvagn.


I andra änden av tåget gick Rc 1007.


Det fanns även nytto- och godsvagnar med i tåget från Järnvägsmsueet.


Med bland övriga personvagnar gick ABo6C-LÅ 2971.


Kransen vid minesstenen för de begravda på Norra kyrkogården efter olyckan 1918.


F 1200 är vacker även på kvällen.


På olycksplatsen vid Getå finns, förutom minnesstenen, en informationstavla om olyckan.


Upp · Åter till länkarna >>

.:A N N O N S E R:.
Material
Eskader
MJ-Specialisten
TrainShop
Eurohobby