Modelljärnvägsmagasinet

Modelljärnvägs-
magasinet
 

Sveriges tidskrift för modellrallare

Start Utgivning Ladda ned Medarbeta På webben Handlarlista Annonsera Om oss

Några korrigeringar av nummer 7

  • Omslagsfotot är taget av Jan Gissberg på hans modul, vilket vi missat att ange.

  • I Reklammålade svenska godsvagnar på sidan 96-97 skriver vi att en Gre är 141 mm i H0 och 77 mm i N. Detta är fel, rätta mått ska vara 161 mm i H0 och 87,5 mm i N. Även Bo Japlins vagnbilder för H0 och N är således återgivna i fel storlek. På sidan Ladda ned kan du hämta en SJ-ritning på litt. Gre, där den återges i korrekt skala för H0 och N (PDF, lösenord på sidan 9 i nr 7).

Vi beklagar dessa missar!

Åter till nummer 7 >>

.:A N N O N S E R:.
TrainShop
MJ-Specialisten
Eurohobby
Material
FV Elektro/Tåg 1