Modelljärnvägsmagasinet

Modelljärnvägs-
magasinet
 

Sveriges tidskrift för modellrallare

Start Prenumeration Utgivning Ladda ned Medarbeta Annonsera Handlarlista På webben

Bli medarbetare!
Modelljärnvägsmagasinet bygger på nätverk och interaktivitet, med material för modellrallare av modellrallare. Förutom redaktionsgruppen finns ingen fast stab av medarbetare som producerar material, utan skribenterna varierar från gång till gång.

Därför tar vi gärna emot material från dig: en beskrivning av din bana, din förebild, byggda modeller, landskap, fordon, hur du löst ett visst problem och så vidare - artiklar, notiser, brev, anekdoter, fotografier, ritningar, spårplaner m.m. m.m!

Känns det svårt att skriva? Att fotografera? Använd våra guider! Du kan ladda hem dem här till höger. Spara ner filerna genom att högerklicka (PC) eller hålla ner musknappen en stund (Mac) och välja "Spara mål/länk som..."

Vi hjälper gärna till med textförfattande utifrån ditt underlag.

Arvode utgår för publicerat material!

Deadlines för material är:
- 15 januari för marsnumret
- 15 april för juninumret
- 15 juli för septembernumret
- 15 september för novembernumret

 
Skrivguide Skrivguide >>
(PDF; 449 kb)

Fotoguide Fotoguide >>
(PDF; 468 kb)

För att läsa PDF-filer behövs
Adobe Acrobat Reader >>

Eller så beställer du dem i pappersform direkt från redaktionen >>

.:A N N O N S E R:.
TrainShop
MJ-Specialisten
Eurohobby
Material
Eskader