Modelljärnvägsmagasinet

Modelljärnvägs-
magasinet
 

Sveriges tidskrift för modellrallare

Start Prenumeration Utgivning Ladda ned Medarbeta Annonsera Handlarlista På webben

Digital prenumeration!

Nu kan du läsa Modelljärnvägsmagasinet även i digital form! Från App Store eller Google Play laddar du ner vår app till din läs- eller surfplatta eller smartphone, och kan sedan läsa MJ-magasinet där. Det går även att köpa digitala lösnummer i appen. Du kan också läsa MJ-magasinet i din dator.

Beställ direkt i vår webbshop!

Som digital prenumerant får du tillgång till samtliga utgivna nummer sedan nummer 1 2009! Om du senare skulle avsluta din digitala prenumeration kommer du fortfarande att ha tillgång till de nummer du betalat för - precis som med en pappersprenumeration!

Priser

 • Enbart en digital prenumeration kostar 239 SEK för fyra nummer under ett år.
 • Som prenumerant på pappersutgåvan kan du köpa till en digital prenumera- tion för endast 160 SEK! Kombinationen kostar alltså totalt 499 SEK.
 • Digitala lösnummer kostar 65 SEK per styck och kan köpas inifrån appen.

Hur du gör

 1. Köp en digital prenumeration från oss, invänta bekräftelse per mail
 2. Ladda ner appen från App Store eller Google Play, eller gå till denna sida >>
 3. Ange ditt kundnummer och postnummer, din e-postadress samt välj ett lösenord för att skapa ett konto och aktivera prenumerationen - klart!

Digitala lösnummer köper du direkt i appen utan inloggning. Tyvärr går det inte att köpa lösnummer via webbläsare i dator, men du kan såklart läsa dem där om du köpt lösnummer i appen.

Digital subscriptions!

Now you can read Modelljärnvägs- magasinet digitally! From App Store and Google Play you can download our app to your tablet or smartphone, and then read the magazine there. You can also purchase single issues in the app. You can also read MJ-magasinet on your computer.

When subscribing digitally, you get access to every published issue since no. 1 2009! If you later should cancel your digital subscription you can still access all the issues you have payed for - just as with a paper subscription!

Prices

 • A digital subscription costs 239 SEK for four issues during a year.
 • As subscriber on the paper issue you can add a digital subscription for only 160 SEK!
 • Digital single issues are 65 SEK a piece and can be purchased within the app.

How it is done

 1. Purchase a digital subscription from us, await confirmation via email
 2. Download the app from App Store or Google Play, or go to this page >>
 3. Use your customer no. and postal code (as in your confirmation email), use your e-mail address and choose a password to create an account and activate the subscription - finished!

You can purchase single digital issues directly in the app without an account. Unfortunately you can not purchase single digital issues from the web browser on your computer, but of course you can read it there after purchasing it in the app.

.:A N N O N S E R:.
MJ-Specialisten
Material
Eskader
TrainShop
Eurohobby