Modelljärnvägsmagasinet

Modelljärnvägs-
magasinet

 

Sveriges tidskrift för modellrallare

Start Prenumeration Utgivning Ladda ned Medarbeta Annonsera Handlarlista På webben

Lysviks station

Lysviks station Lysviks stationshus byggdes cirka 1914, moderniserades i slutet av 1950-talet, och är idag q-märkt. Nere finns bland annat den gamla väntsalen kvar, med biljettlucka och luckor för "Res- och ilgods", och flera originaldetaljer finns bevarade.

Tanken är att öppna en liten utställning med modelljärnvägar i godsmagasinet, så snart huset är i bättre ordning.

Lysviks station 1969 Underhållet har nämligen varit eftersatt länge: taket behöver läggas om, vattenskador måste repareras, ny el måste dras, lokaler behöver piffas till, utsidan behöver målas - och så vidare.

Lysviks station 1914 Du är välkommen att hjälpa till att bevara denna kulturbyggnad - kom och arbeta på arbetsdagar eller bidra ekonomiskt! Alla som hjälper till får sitt namn på en tavla uppsatt i lokalerna.Arbetsdagar aviseras på Facebooksidan för Lysviks station (nedan).

Ekonomiska bidrag av valfri storlek kan swishas till 070-659 7819 eller sättas in på bankgiro 5714-8090; ange ditt namn och "Lysvik" som meddelande.

Alla bidrag är välkomna! Kontakta oss gärna för mer information.

Foton, överst: Lysviks station i januari 2019; Stefan Nilsson.
Mitten: Lysviks station 1969; Foto SJ, från Järnvägsmuseet, Samlingsportalen Jvm_KBAA06429
Nederst: Lysviks station nybyggd 1914; Foto från Järnvägsmuseet, Samlingsportalen Jvm_KDAA05756

Gilla gärna Lysviks station på Facebook!

.:A N N O N S E R:.
Material
Eskader
Eurohobby
TrainShop

Geographica Antikva Förlag · red(a)mj-magasinet.se · 0565-801 06 (9-16)