Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet

Nummer 37

Modelljärnvägsmagsinet nummer 37

Det 132 sidor tjocka jubileumsnumret 37 2019 av Modelljärnvägsmagasinet innehåller bland annat:

  • SJ Rc1 i förebild och modell
  • Bygg en skrotgård
  • Besök på Lelångenbanan
  • På tur på Bergensbanen
  • Synare, fler byggartiklar, fler banreportage, skala 0 för nybörjare - och mycket mer!

Här kan du ladda hem ett smakprov (PDF 2,3 Mb), med bland annat nyheterna!

Material och länkar till nr 37


Mer från Ontraxs

Foto Helmut Maripuu

Grindar in till bangårdsområdet.

Okegem.

Chicago Union Station.

En modulbana med USA-tema körde med programvara iTrain.

Det visades moduler i olika stadier av färdigställande.

Omställning av växlar sker med reglaget och så finns det en nyckel för att låsa upp växeln.

Digikeijs DR5000 och booster, för både Loconet och Roco Xpressnet.

Alplandskap med fungerande hiss.

Tågmagasin bakom en av visningsbanorna.

En annan variant på tågmagasin: ett skjutbord.

Väldetaljerade miljöer.

Liten smalspårsbana med en fyr.

Luxor Sugarcane Valley, smalspårsbana med egyptiskt tema.

Jag tänkte fråga killen vad han tyckte om datoriserade system, men vågade inte eftersom han hela tiden sprang mellan anläggningen och datorn.

Smalspår vid en industri.

En stor, fast modell av Utrechts hamn.

Det fanns gott om aktiviteter för barn.

Varför inte lägga tåget i golvet?

Modell i stor skala av ett ånglok.

Modell i stor skala av en lyxvagn.

Interiörer i lyxvagnar.


Mer Lelångenbanan

Foto Stefan Nilsson

Cafét vid norra brofästet av Sundsbron.

Vy från Ödebyn.

Kiosken i Färgelanda är välbesökt.

Färgelanda station från spårsidan. Stinsen skäller ut en onykter person.

Sågverket i Färgelanda.

Magasinsbyggnader i Högsäter.

Gångbro över Järboån i Högsäter.

Godsmagasin i Bäckefors.

Gamla och nya vägbron vid Ellenösundet. Järnvägsbrons fundament skymtar till höger, fotot taget från norra landfästet intill där timmeravlägget var.

Billingsfors f.d. station, en av de bevarade stationshusen längs gamla Lelångenbanan. På 1920-talet blev den station även för DVVJ.

Järnvägstrafik pågår fortfarande här, med bland annat lastning av pappersrullar på järnvägsvagn liksom även timmerlastning.


Fler bilder från Lysviks station

Foto Stefan Nilsson om ej annat anges.

Lysviks station 1914. Samlingsportalen Jvm.KDAA05756. Småspröjsade, mindre fönster. Tvåluft på denna sida men treluftsfönster på andra fasaden och där heller inget litet fönster i mitten som här på spårsidan. Bokstäver och siffror har inte hunnit målas i det vita fältet. Stationen var ursprungligen ockragul.

Lysviks station 1969. Samlingsportalen Jvm.KBAA06429. Stationshuset renoverades i slutet av 1950-talet, då bland annat fönstren byttes mot hela och treluftsfönster sattes in även på spårsidan. Skorstenen murades då också om. Notera stationsklockan. Intill den sitter en utelampa på en arm.

Spårsidan från sydöst 2018. Utelampan är kvar men klockan är borttagen.

Spårsidan från nordöst 2018. Godsmagasinsdelen till höger. Notera källarfönstren - huset har haft hel källare ända från början.

Gatusidan från sydväst 2018.

Gatusidan från nordväst 2018.

Alkoven framför väntsalen 2019. Notera att km-angivelsen från Kil är felaktig, den ska vara 61,9 km. Vid renoveringen på 50-talet installerades toalett i väntsalen, varvid fönstret till vänster om dörren togs bort. Möjligen målades då också dörrar och fönster med engelsk röd.

Södra gaveln. Notera att fasaden både har liggande spåntad panel och stående locklistpanel.

Södra gaveln från sydöst. Det låg taktegel på byggnaden redan från början.

Förstukvisten med ingången till lägenheten på övervåningen. Bortom den till vänster syns källarluckorna.

Takvinklar mot godsmagasinet, lastbrygga, magasinsport och ingång till godsexpeditionen.

Norra gaveln med den andra magasinsporten. Här fanns en kort lastbrygga precis vid porten med en ramp ner åt vänster mot spåren.

Tidning

Köp lösnummer

Beställ direkt från oss genom att skicka ett meddelande. Lösnummer till och med nummer 55 kostar 99 SEK och från och med nr 56 119 kr. Porto tillkommer enligt postens taxa.

Lösnummer kan även köpas digitalt för 65 SEK per styck. Från App Store eller Google Play laddar du ner vår app till din läs- eller surfplatta eller smartphone.

Tidningen finns också hos ett antal mj- och hobbyhandlare - se Handlarlista - samt vissa Pressbyråer och Narvesen.

Modelljärnvägsmagasinet

Sveriges tidskrift för modellrallare

Modelljärnvägsmagasinet är Sveriges tidskrift för modellrallare. Du får minst 250 sidor renodlad MJ per år, fördelat på fem nummer. De innehåller tematiska artikelserier, byggartiklar, modelltester, svenskt och utländskt med mera – allt med en stark koppling mellan modell och förebild.

En prenumeration kostar 499 SEK per år (5 nr) och då ingår den digitala utgåvan. Du får Modelljärnvägsmagasinet direkt hem i brevlådan och sparar dessutom en slant. Enbart en digital prenumeration med fem nummer under ett år kostar 339 SEK. Beställ prenumeration här.

Lösnummer kostar 119 kr och finns till salu hos ett tjugotal hobbyhandlare (se Handlarlista), cirka 80 pressbyråer samt ett antal Narvesen i Norge, eller direkt från oss.

Välkommen!

Den här hemsidan använder cookies till besöksstatistik