Annonsera

Annons

Många i Sverige, Norden, Europa samt Nordamerika(!) läser Modelljärnvägsmagasinet! Vill ni som handlare eller tillverkare synas i Sveriges renodlade tidskrift för MJ? Även här på hemsidan finns annonsplats att hyra.

Kontakta oss för annonsköp

Ladda hem vår annonsprislista för 2020 (pdf)

Deadlines för material

  • 15 januari för marsnumret
  • 15 april för juninumret
  • 15 juli för septembernumret
  • 15 oktober för decembernumret

Tack till våra annonsörer i nummer 43!


Besök dem gärna, och hälsa från oss!