Lysviks station

Modelljärnvägsmagasinet har sin redaktion i Lysviks gamla stationshus vid Fryksdalsbanan Kil-Torsby i Värmland. Stationshuset byggdes cirka 1914, moderniserades i slutet av 1950-talet, och är idag q-märkt. Nere finns bland annat den gamla väntsalen kvar, med biljettlucka och luckor för "Res- och ilgods", och flera originaldetaljer finns bevarade.

Tanken är att öppna en liten utställning med modelljärnvägar i godsmagasinet, så snart huset är i bättre ordning.

Underhållet har nämligen varit eftersatt länge: taket behöver läggas om, vattenskador måste repareras, ny el måste dras, lokaler behöver piffas till, utsidan behöver målas - och så vidare. Du är välkommen att hjälpa till att bevara denna kulturbyggnad - kom och arbeta på arbetsdagar eller bidra ekonomiskt! Alla som hjälper till får sitt namn på en tavla uppsatt i lokalerna. Arbetsdagar aviseras på Facebooksidan för Lysviks station.

Ekonomiska bidrag av valfri storlek kan swishas till 070-659 7819 eller sättas in på bankgiro 5714-8090; ange ditt namn och "Lysvik" som meddelande. Alla bidrag är välkomna! Kontakta oss gärna för mer information.

 

Lysviks station på ett gammalt vykort

Lysviks station ca 1914. Foto Järnvägsmuseet.