Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet

Halmstads modelljärnvägsklubb

Bild från Halmstads modelljärnvägsklubb

Västkustbanan passerar genom Halmstad, och därifrån utgår även det som tidgare var Halmstad–Nässjö Järnväg, HNJ. Och så fanns det en smalspårsbana till Bolmen. Mycket att avbilda för en klubb!

Text och foto: STEFAN NILSSON
Publicerad i MODELLJÄRNVÄGSMAGASINET 31/2017

Ola Bengtsson som är kassör i Halmstads mjk tar mig med till samma slags lokal som många andra modelljärnvägsklubbar håller till i, ett källarrum i ett hyreshus. Rummet är litet, och det mesta upptas av banan. I yttre hörnet finns ett fikabord och en liten arbetsplats. I lokalen är redan tre andra medlemmar på plats: Thomas Bernsäter (ordförande), Morgan Carlsson och Johnny Bengtsson. Klubben bildades 1993 och har tio medlemmar, varav sju är aktiva. De har hållit till i lokalen sedan 1998.

Ola beskriver banans upplägg, och jag slås av hur mycket de lyckats få in på såpass liten rumsyta. Som alltid med modelljärnvägar gäller det att vika rummet på ett så strategiskt som möjligt, och de har de verkligen lyckats med här. Längst bort mot väggen är den station som är inspirerad av Halmstad. I själva staden pågår landskapsarbete, så vi hoppar över fotograferingen där. Västkustbanans spår löper från Halmstad i en rundslinga runt hela banan för att sedan återkomma till andra änden av Halmstad. Under ett landskapsparti finns ett tågmagasin. Dess kapacitet är lite liten, så arbete pågår både med att utvidga detta, och att bygga ett nytt magasin.

I ena änden av den långa bangården finns ett lokstall med vändskiva. Mitt på hittar vi en modell av stationshuset Halmstad Östra, samt av det gröna ställverk som tidigare fanns på bangården, båda mycket fint avbildade. På ytterkanten av bangården står en HNJ boggirälsbuss, på den stump smalspår som ska representera Bolmenbanan. Från Halmstad C utgår även det som är banans huvudtema, nämligen det som ska representera HNJ. Längs den linjen ligger bland annat Oskarströms station, med en mycket fin kuliss av de stora magasin i tegel som finns där, för Skandinaviska Jutefabriken. Framför magasins kulissen står bland annat en rad Hyltemärkta godsvagnar. Även såväl stationshuset och godsmagasinet som gångbron över bangården är mycket förebildstrogna.

Bild från Halmstads modelljärnvägsklubb

Vid Oskarström station finns en lokomotor stationerad, HNJ nummer 71, och godstrafiken hit är livlig. Men även persontrafiken är intensiv, vilket bland annat avspeglas i modellen av HNJ snabbmotorvagn som finns på banan. Det finns också ett flertal HNJ personvagnar till de lokdragna tågen.

Linjen fortsätter till nästa del av banan, och där finns Drareds grusgrop, med bland annat ett vattentorn och ett lokskjul. Inne i lokskjulet står förstås ett ånglok. Därefter passerar HNJ-linjen Spenshults hållplats innan det försvinner in i ett tågmagasin. Just nu går linjen som en rundbana åter till Halmstad C, men arbete med en vändslinga vid tågmagasinet pågår så att tågen kan återvända via HNJ.

På ett ställe är banavdelningen ute för att se över ett elektriskt fel i ett kopplingsskåp. En annan banvakt sitter hemma på sin soffa och njuter av stillheten medan tågen passerar på spåret nedanför. Eller så väntar han på att hans bin ska producera honung i de båda kuporna han har framför jordkällaren. Jag vet inte om det är för att Ola själv är jordbrukare, eller om det är för att det fanns fler småbruk förr i det svenska landskapet, men på banan finns flera bondgårdar, och bland annat plöjning pågår. Den nyplöjda jorden är mycket trovärdigt avbildad, liksom den hankgärdesgård som inhägnar åkern.

Den avbildade tidsperioden är 1950–70-tal, en inte ovanlig epok på svenska modelljärnvägar. Då var trafiken framför allt mer lokal, och det förekom ännu styckegodshantering. Det finns också mycket modellmaterial att skaffa från denna tidsperiod.

Så är det dags för hemfärd, och jag tackar Halmstads mjk för att jag fick komma!


Fler artiklar

Modelljärnvägsmagasinet

Sveriges tidskrift för modellrallare

Modelljärnvägsmagasinet är Sveriges tidskrift för modellrallare. Du får minst 250 sidor renodlad MJ per år, fördelat på fem nummer. De innehåller tematiska artikelserier, byggartiklar, modelltester, svenskt och utländskt med mera – allt med en stark koppling mellan modell och förebild.

En prenumeration kostar 499 SEK per år (5 nr) och då ingår den digitala utgåvan. Du får Modelljärnvägsmagasinet direkt hem i brevlådan och sparar dessutom en slant. Enbart en digital prenumeration med fem nummer under ett år kostar 339 SEK. Beställ prenumeration här.

Lösnummer kostar 119 kr och finns till salu hos ett tjugotal hobbyhandlare (se Handlarlista), cirka 80 pressbyråer samt ett antal Narvesen i Norge, eller direkt från oss.