Prenumerera på Modelljärnvägsmagasinet

Smart Screen från Train-Tech

smartscreen

Liten, mångsidig display för trafikmeddelanden på perrongen eller annan lämplig plats.

Text och foto: Per-Åke Jansson
Publicerad i Modelljärnvägsmagasinet nummer 40/2020

Smart Screen från brittiska firman Train-Tech fick under 2019 utmärkelsen årets tekniska innovation, efter en omröstning bland landets modellrallare i Hornby Magazine. Och det är verkligen en fiffig liten sak.

Displayen kan förprogrammeras med upp till tio olika meddelanden som sedan aktiveras på olika sätt. Tanken med förprogrammeringen är att skapa ett enkelt sätt att skicka ut meddelanden utan tillhörande specifik kontrollenhet eller att behöva ansluta den till en dator.

Displayen programmeras och kan styras från en befintlig DCC-central med ett körhandtag. För programmering och inställning av kontrollsätt finns en DCC-adress och motsvarande adress för att ställa realtidsklockan i displayen. Fabriks­inställningen är 55 respektive 56, som dock kan ändras till godtycklig adress. Det är förstås lämpligt för att undvika konflikt med lokdekodrar vid styrning av displayen. Smart Screen uppfattas av centralen som en dekoder, där programmering av meddelanden sker med hjälp av körkontrollens funktionstangenter. Realtidsklockan i displayen kan när som helst ställas från handkontrollen på adress 56 direkt följt av fyra siffror för tiden, och inget mer behövs. DCC-utgången från centralen ansluts till lödställen på baksidan av displayen, och digitalcentralen bör då lämpligen vara bortkopplad från anläggningen. DCC står för både kraftmatning och data till displayen.

Programmering av textmeddelanden

Ställ in körkontrollen på lokadress 55 och tryck på F8. Displayen presenterar sig med version och val av programmering, Text F4 och Kontroll F5. Här väljer vi F4 och får ett nytt val där vi med F5 kan stega fram märkning av meddelande från A–J (tio meddelanden). Lämpligt är att börja med ”A” som första meddelande. Därefter trycker vi F6 och hamnar i editeringsläge, som sker tecken för tecken med att bläddra bland bokstäver, siffror och specialtecken med F3 och F4; ä och ö finns men inte å. Förflyttning av markören görs med F1 och F2. Tre rader är tillgängliga och utfyllnader kan göras med markör som tom position. Textrader längre än displayen blir automatiskt rullande text. För nästa textmeddelande väljs ”B”, med programmering på motsvarande sätt, upp till J, vilket alltså ger tio olika textmeddelanden.

smartscreen

Kontroll av textmeddelanden

Inprogrammerade textmeddelanden kan aktiveras på flera olika sätt. Val av detta görs på samma sätt med handkontrollen med lokadress 55 och att trycka på F8. Därefter väljer vi F5 (Kontroll) och kan då ställa in olika sätt att aktivera displayen. Ett av dessa val sparas med F8.

F4 ”Loco” är val av en godtycklig fiktiv lokadress, där funktionstangenter på handkontrollen väljer meddelande.

F5 ”Accessory” är val av godtyckliga fiktiva växeladresser som aktiverar olika textmeddelanden.

F6 ”Cycle” är programmerade textmeddelanden som presenteras cykliskt med ett inställbart tidsintervall.

Kontroll via Loco och Accessory sker via DCC från central med handkontroll eller från dator med ett tågprogram som Traincontroller, Rocrail eller JMRI. Då öppnar sig större möjligheter till automatisk styrning av textmeddelanden, där tågrörelser kan påverka sensorer för upptagna spår vars indikatorer i respektive program sänder ett DCC-kommando för lämpligt textmeddelande till displayen.

Om denna möjlighet med automatisk styrning från datorprogram inte finns tillgängligt kan en ingång på baksidan av displayen (lödning) anslutas till en sensor för spårindikering på lämpligt ställe på banan, då påverkad av tågrörelser. När tåget passerar en sensor aktiveras displayen för ett meddelande. Här finns endast två sensoringångar för anslutning till displayen, vilket gör att endast två meddelanden kan aktiveras, till skillnad från en automatiskt datorstyrd aktivering av meddelanden via DCC. Då kan alla tio lagrade meddelanden väljas.

Aktiveringen av meddelanden med denna direktanslutning till displayen kan även ske från en tryckknapp. Med denna anslutning behövs ingen anslutning till en DCC-central. DCC-anslutning behövs då endast för programmering av textmeddelanden. Med direktstyrning för aktivering av meddelanden från knappar eller sensorer behövs ingen DCC-matning, utan kraftmatning till displayen kan ske med 9–16 V DC.

Flera möjligheter finns som inte beskrivits här, med exempelvis multipla displayer med viss parallellstyrning. En annan möjlighet att styra displayen är att ansluta den till en mikrodator, som då kan kontrollera presentationen av meddelanden. Viktigt här är att displayen använder 3 V logik till skillnad från Arduino som jobbar med 5 V. En optokopplare eller annat alternativ kan lösa detta.

Not

Smart Screen säljs som lös display. Hållare av olika slag – enkelsidig, dubbelsidig, stolpe på höger sida, vänster sida eller i mitten och så vidare – säljs separat, och det säljs även satser med display och hållare. Prisexempel för enbart en display är 50 GBP, och en sats med en display, hållare och spårsensor kostar 90 GBP. Smart Screen saknar mig veterligt återförsäljare i Sverige (ännu).
Train-Tech: www.train-tech.com

Modelljärnvägsmagasinet

Sveriges tidskrift för modellrallare

Modelljärnvägsmagasinet är Sveriges tidskrift för modellrallare. Du får minst 250 sidor renodlad MJ per år, fördelat på fem nummer. De innehåller tematiska artikelserier, byggartiklar, modelltester, svenskt och utländskt med mera – allt med en stark koppling mellan modell och förebild.

En prenumeration kostar 499 SEK per år (5 nr) och då ingår den digitala utgåvan. Du får Modelljärnvägsmagasinet direkt hem i brevlådan och sparar dessutom en slant. Enbart en digital prenumeration med fem nummer under ett år kostar 339 SEK. Beställ prenumeration här.

Lösnummer kostar 119 kr och finns till salu hos ett tjugotal hobbyhandlare (se Handlarlista), cirka 80 pressbyråer samt ett antal Narvesen i Norge, eller direkt från oss.

Välkommen!

Den här hemsidan använder cookies till besöksstatistik